Zasiłki

Zasiłki statutowe dla Członków Związku

untitled-2

200 zł – Zgon najbliższej rodziny członka związku
(współmałżonek, dzieci niepełnoletnie, rodzice, teściowie).

500 zł – Urodzenie się dziecka członka związku.

1000zł – Zgon członka związku. (wypłacane najbliższej rodzinie)