O nas

Na początku było 10 milionów jednakowo myślących obywateli. Jeden skok przez odpowiedni płotek wystarczył by rozbić tą masę. Ludzie stanęli murem za niosącym nadzieję ruchem robotniczym. Tak samo działo się również w Warszawie. Minęło kilka lat a obrońcy spraw pracowniczych w TW przestali należycie wypełniać swoje obowiązki zapominając o powołaniu, które wypełniało ich jeszcze kilka lat temu.

Właśnie wtedy Krystyna Goszczyńska z grupą osób postanowiła stworzyć w Tramwajach Warszawskich Związek Zawodowy, który nie będzie pozorował działań a zwyczajnie zacznie walczyć o prawa pracownicze. W dniu 16.10.2001 r. zawiązał się Komitet Założycielski WZZ „Sierpień’80”. Związek powstał nie tylko, dlatego, żeby uczciwie i efektywnie bronić praw, oraz interesów ludzi pracy w sytuacjach, gdy zostaną one naruszone, ale także po to, aby świadomie, aktywnie i co najważniejsze zawczasu, zapobiegać powstawaniu tego rodzaju sytuacji.

Doświadczenie w działalności związkowej inicjatorów założenia WZZ „Sierpień’80”, oraz młody wiek i zapał większości pracowników spośród członków Komitetu Założycielskiego dawały gwarancję, iż nowopowstała organizacja będzie rzetelnie i uczciwie wypełniać statutowe obowiązki i nie będzie milcząco dawać przyzwolenia na jakiekolwiek nieuczciwe układy czy też łamanie praw pracowniczych.

Założeniem Komitetu było, aby pracownicy mogli być ludźmi i obywatelami nie tylko w życiu prywatnym czy publicznym, ale także w pracy, by każdy, kto chce i potrafi pracować, mógł znaleźć odpowiadające jego kwalifikacjom zatrudnienie i godziwy zarobek.

Wreszcie także celem było, aby każdy pracownik mógł mieć realny wpływ na warunki, w jakich pracuje i na wysokość swojego wynagrodzenia. Przedstawiciele Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień’80″od początku swej działalności podejmowali szereg działań w zakresie poprawy warunków pracy dla pracowników, jak też poprawy ich sytuacji materialnej. Szereg wystąpień do pracodawcy jak też instytucji państwowych miało znaczny wpływ na poprawę warunków pracy, szczególnie w grupie motorniczych. Przełożyło się to na szybki wzrost ilości członków.

Po pierwszym roku działalności zrzeszonych w WZZ „Sierpień’80” było ponad 100 pracowników, co dawało możliwość powoływania kolejnych Komisji Wydziałowych w TW. W końcu WZZ „Sierpień 80” stał się związkiem reprezentatywnym. Działamy dla dobra pracowników Tramwajów Warszawskich już ponad osiem lat, następne lata przed nami i obiecujemy, że nadal nie będziemy odpuszczać.

 

STATUT ZWIĄZKU

pdf-icon